Polyurea´s & Polyurethanes

FreedomTuff®-1585
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aliphatic Polyurea

FreedomTuff ® 1590-HC
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aliphatic Polyurea

FreedomTuff®-2000
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aliphatic Polyurea

FreedomTuff®-2100-HC
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aliphatic Polyurea

FreedomTuff®-2185-Aluminum
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aliphatic Polyurea

FreedomTuff®-2185
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aliphatic Polyurea

FreedomTuff®-2190
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aromatic Polyurea, Parking Deck Membrane

FreedomTuff®-2202
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aromatic Polyurea, 50D

FreedomTuff®-2202-SS
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aliphatic Polyurea

FreedomTuff®-2202-UVP
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aliphatic Polyurea

FreedomTuff®-2210-PW
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Meets Requirments of NSF/ANSI Standard 61

FreedomTuff®-2243-CR
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aromatic Polyurea, Chemical Resistant

FreedomTuff®-2245-HCR
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aromatic Polyurea, High Acid Resistant

FreedomTuff®-2270-High Elongation
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aromatic Polyurea, High Elongation, 75 A

FreedomTuff®-2285
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aromatic Polyurea, High Elongation, 85 A

FreedomTuff®-2330-HAR
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aromatic Polyurea, High Abrassion Resistance, Low Coefficent of Friction

FreedomTuff®-2550-FR
PIB ISO RESIN

100% Solids, O VOC, Aliphatic Polyurea